ToU tuo tutkitusti hyvinvointia harrastajilleen!
Julkaistu: 24.10.2023 23.13

ToU tuo tutkitusti hyvinvointia harrastajilleen!

Toivalan Urheilijat ry osallistui Me-säätiön selvitykseen lasten ja nuorten hyvinvoinnin kokemuksesta ja yhdenvertaisuuden toteutumisesta

Urheiluseuroilla on ainutlaatuinen mahdollisuus vaikuttaa lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointiin. Jopa 90 prosenttia suomalaisista lapsista ja nuorista osallistuu jossain vaiheessa seuratoimintaan. Toivalan Urheilijat ry on yhteistyössä Me-säätiön ja lähes kahdenkymmenen suomalaisen urheiluseuran kanssa kerännyt ainutlaatuista vertailudataa urheiluseuroissa harrastavien lasten ja nuorten perhetaustasta ja hyvinvoinnista.

Lasten ja nuorten kasvava pahoinvointi on herättänyt keskustelua harrastamisen ja urheiluseurojen roolista hyvinvoinnin edistämisessä. Seuramme on yhteistyössä Me-säätiön kanssa kerännyt tietoa harrastajien taustatekijöistä ja hyvinvoinnin kokemuksesta, jotta voidaan varmistaa lasten ja nuorten hyvinvoinnin kokemus ja yhdenvertaisuuden toteutuminen myös urheilumaailmassa.

Yhdenvertaisuuden toteutuminen ja harrastajien hyvinvoinnin kokemus

Datan perusteella Toivalan Urheilijat ry tavoittaa lapsia ja nuoria myös sellaisista perheistä, joissa toteutuu yksittäisiä sosioekonomisia taustatekijöitä, kuten pienituloisuutta, matalaa koulutustasoa tai yksinhuoltajuutta. Tavoittavuus tällä osa-alueella on seurassamme tuloksien perusteella 16 prosenttia. Kyselyn tuloksista selviää, että keskimäärin viidesosa urheiluseuroissa harrastavista lapsista ja nuorista tulee tällaisista perheistä. Datan perusteella kuitenkin vain 2 prosenttia harrastajista on perheistä, joissa toteutuu kasautunutta huono-osaisuutta.

Harrastajistamme 60 prosenttia on kokenut seuratoiminnalla olevan paljon tai erittäin paljon myönteisiä vaikutuksia hyvinvointiinsa. Kun tätä tulosta verrataan kaikkiin kyselyyn osallistuneisiin seuroihin, oli Toivalan Urheilijat ry tällä osalla paras!

”Vaikka seurassamme on keskimääräistä vähemmän perheitä, joilla on haasteita osallistua sosioekonomisten taustatekijöiden takia harrastustoimintaan, pitää tähän jatkossa kiinnittää entistä enemmän huomioita ja mahdollistaa kaikkien jalkapallosta kiinnostuneiden osallistuminen toimintaa. On ilo huomata, että kyselyn perusteella seuramme tuottaa harrastajille paljon hyvinvointia ja tästä on hyvä jatkaa seuratoiminnan kehittämistä, kommentoi jalkapallojaoston puheenjohtaja Jari Smolander.”

Toivalan Urheilijat ry seuraa hyvinvoinnin kokemusta ja yhdenvertaisuuden toteutumista jatkossakin. Seura hakee aktiivisesti keinoja lisätä seuratoiminnan myönteisiä hyvinvointivaikutuksia ja keinoja tarjota tasavertaisia mahdollisuuksia erilaisista perhetaustoista tuleville lapsille ja nuorille.

Yhteistyö Me-säätiön kanssa jatkuu ja tulemme jatkossakin seuraamaan toimintamme vaikutuksia harrastajien hyvinvointiin sekä yhdenvertaisuuden toteutumista seurassa.

Linkki Helsingin Sanomien tekemään juttuun tutkimuksen tuloksista https://www.hs.fi/urheilu/art-2000009930816.html

Toivalan Urheilijat ry

Vallantie 19

70900 Toivala

y-tunnus 0214905-2

tou.toivala@gmail.com