VALMENNUSLINJAUKSEN TAVOITE

Valmennuslinjauksen tarkoitus on yhtenäistää seuran eri ikäluokkien toimintaa ja luoda uudenlaista toimintakulttuuria. Valmennuslinjaus on suuntaa-antava ohjenuora valmentajille. Sitä voi ja pitää kehittää jatkuvasti, niin kuin toiminta sekä myös itse lajikin muokkautuu ja kehittyy. Valmennuslinja luo raamit valmennustoiminnalle sekä pelaajakehitykselle ja ottaa harjoittelussa huomioon eri ikäluokkien herkkyyskaudet.

Lisäksi valmennuslinjalla haetaan

1) seuratoiminnan yhtenäistä kokonaisuutta. Seurassa noudatettavien toimintatapojen, harjoitteluun ja pelaamisen yhtenäistäminen sekä sen johdonmukainen kehittäminen

2) seuran yhtenäinen valmennuslinjaus tukee lasten ja nuorten sujuvan siirtymisen ikäkausijoukkueesta toiseen, vaikka valmennus vaihtuisikin

3) valmennus- ja seuratoiminnan läpinäkyvyyttä. Valmennuslinja antaa seuratoiminnasta kiinnostuneille kuvan, miten valmennus on järjestetty ja miten seura sekä joukkueet toimivat.

Toivalan Urheilijat ry

Vallantie 19

70900 Toivala

y-tunnus 0214905-2

tou.toivala@gmail.com