PALLOKOULU

Ensimmäinen tutustuminen harrastamiseen tapahtuu pallokoulussa. Pallokoulu järjestetään yleensä kesän alussa, jonka jälkeen siirrytään halutessaan joukkueen mukaan.

Pallokoulussa tutustutaan jalkapallon alkeisiin leikin varjolla. Siellä lapset saavat testata, katsoa, matkia ja pitää hauskaa turvallisessa ympäristössä. Perusharjoittelu tapahtuu mahdollisimman pitkälle pallojen kanssa touhutessa.

Harjoittelun pääteemat:

  • yleistaitojen opettelua
  • pallonhallinta (maassa), kuljettaminen, pysäyttäminen (havainnointi), pallon kanssa kääntyminen;
  • 1v1, suojaus, maalinteko omasta kuljetuksesta.

Harjoitteluvinkkejä:

spl koulu- ja päiväkotijalkapallo hippaleikit, leikit, pienpelit


POJAT JA TYTÖT 6-7 VUOTTA

Siirtyminen Pallokoulusta ensimmäiseen ikäkausijoukkueeseen kuusi-seitsemänvuotiaana tapahtuu joustavasti, ja harjoittelun leikinomaisuus säilyy.

Tämän ikäisille lapsille itse tekeminen harjoituksissa on tärkeää. Siksi myös perusharjoittelu tapahtuu mahdollisimman pitkälle pallojen kanssa touhutessa.

Lapset saavat testata, katsoa, matkia ja pitää hauskaa turvallisessa ympäristössä. Usein lapsen vanhemman läsnäolo auttaa harjoituksissa. Pelatessa lapset ”kokoontuvat” saman pallon ympärille, mikä on täysin sallittua.

Harjoittelun pääteemat:

pallonhallinta (maassa), kuljettaminen, pysäyttäminen (havainnointi), pallon kanssa kääntyminen;

1v1, suojaus, maalinteko omasta kuljetuksesta.

Myöskin harjoitellaan motorisia perustaitoja.

-Tasapainotaito kuten kääntyminen, pyörähtäminen, kieriminen jne.

-Liikkumistaitoa kuten hyppääminen esteen yli, ponnistaminen, loikkaaminen jne.


POJAT JA TYTÖT 7-8 VUOTTA

F-juniori-iässä lapset alkavat oppimaan alkeita joukkuepelaamisesta.

Pienin askelin aletaan hahmottamaan muita oman joukkueen pelaajia. Kokeillaan taitoja ja temppuja pelitilanteissa. Kannustetaan lapsia harhauttelemaan ja kuljettamaan palloa. Annetaan jokaiselle lapselle mahdollisuus oppia asioita omassa tahdissaan. Kannustetaan pelaajaa oppimaan ja oivaltamaan.

Harjoitusten pääpaino on henkilökohtaisten pelitaitojen kehittymisessä. Harjoittelussa otetaan huomioon myös kehonhallinta ja yleistaito.

Harjoittelun pääteemat:

pallonhallinta, kuljettaminen, käännökset, lyhyet syötöt, maalinteko omasta kuljetuksesta, harhautukset.

1v1, 2v1.


POJAT JA TYTÖT 9-10 VUOTTA

Harjoittelussa kerrataan ja vahvistetaan jo opittua, ja samalla tuodaan mukaan uusia asioita. Annetaan lasten oppia asioita omassa tahdissaan. Harjoittelun pääpaino on pallonkäsittelyssä. Myös kehonhallinta/koordinaatio on tärkeä osa harjoittelua.

Harjoittelun pääteemat:

pallonhallinta (tempo), harhautukset, kuljettaminen (rytmin ja suunnan muutokset), lyhyet syötöt (kovuus, tarkkuus), haltuunotot (eri vartalon osilla; ensimmäinen kosketus ja sen suuntaus), pääpeli

1v1, 2v1, 2v2; pelattavaksi liikkuminen, seinäsyöttö, prässi.


POJAT JA TYTÖT 11-13 VUOTTA

Tämän ikäinen ymmärtää peliä, sen sääntöjä ja lainalaisuuksia sekä käsittää useamman pelaajan välistä yhteistyötä. Harjoituksiin voi ottaa mukaan joukkuetaktisia harjoituksia.

Kehonhallinta on tärkeä osa harjoittelua.

Harjoittelun pääteemat, uusia asioita:

syötöt ja vedot suoraan kuljetuksesta, lyhyet syötöt ja niiden kovuus ja tarkkuus, pitkät syötöt, pääpeli myös hypystä, pallon hallinta ilmassa (ml. reidet, pää);

joukkueena useamman pelaajan yhteistyö (esim. laidat, puolustajat), pelipaikkakohtaiset tehtävät, pelattavaksi liikkuminen, seinäsyöttö, taustakierto, prässi ja tuki, vartiointi; murtautuminen & maalinteko, 2-3 kosketuksen pelaaminen.


POJAT JA TYTÖT 14-16 VUOTTA

Tässä iässä tavoitteellisuus lisääntyy, mutta samaan aikaan myös ”drop out” tapahtuu myös helposti.

Valmennuksen näkökulmasta tämä tarkoittaa sitä, että on oltava erityisen tarkkana erilaisten pelaajien toiveista, motivaatiosta ja kehittymisestä.

Ne pelaajat, joilla ei ole kilpailullisia tavoitteita, on myös otettava huomioon, ja kaikille ToUn toiminnassa mukana oleville on löydettävä sopiva tapa harrastaa jalkapalloa. Myös on pidettävä huolta myös kovempia haasteita ja kovempaa kilpailullista toimintaa haluavista pelaajista.

Harjoittelun pääteemat:

harjoitusten pääpaino on selvemmin pelit, pienpelit ja pelinomaiset tilanteet; pidetään yllä ja edelleen kehitetään pallonhallintataitoja: enemmän nopeutta ja liikettä; joukkuetaktiset ja osajoukkuetaktiset harjoitteet (linjojen toiminta, pelinavaus, tilanteenvaihdot ja niihin reagointi, murtautuminen ja maalinteko jne), pelipaikkakohtaiset harjoitteet.


FYYSISTEN OMINAISUUKSIEN HERKKYYSKAUDET

Lasten ja nuorten harjoittelussa on tärkeää ottaa huomioon herkkyyskaudet.Herkkyyskausi on tietyn ominaisuuden kehittymisen kannalta otollisinta aikaa.

Valmistava tarkoittaa, että harjoiteltavia asioita voidaan aloitella ja kokeilla.
(Esimerkiksi lähellä 12-vuoden voidaan aloittaa valmistavat nopeuskestävyysharjoitteet: harjoitteiden tulee olla paljon lyhyempiä kuin aikuisilla ja palautusaikojen selvästi pidempiä. Hyviä kestävyysharjoitteita tässä iässä ovat kaikki taitoharjoitteet, pienpelit ja leikit pallon kanssa. Jossakin määrin voit käyttää intervallityyppisiä harjoituksia.

Hyviä intervalliharjoituksia tämän ikäisille ovat hipat, viestit, kuka pelkää puolustajaa, maa meri laiva-leikki jne. Varsinainen harjoittelu sitten tarkoittaa sitä, että kyseistä ominaisuutta pidetään yllä ja edelleen kehitetään harjoittelun avulla.

Alla olevaan taulukkoon on kerätty kootusti herkkyyskaudet ja harjoittelulle otollisin aika – ja myös se, milloin jotakin taitoa EI tule harjoitella. Taulukosta esimerkiksi näkyy, että tasapainoa tulisi painotetusti harjoitella 6-8 -vuotiaana. harjoitella 6-8 -vuotiaana.LAJITAITOJEN HERKKYYSKAUDET

Mitä paremmin pelaajat hallitsevat jalkapallon perusliikkeet sitä paremmin he oppivat jalkapallon lajitaitoja. Lajitaitoja on lähdettävä rakentamaan vähitellen. Juuri mukaan tulleen lapsen ei voida olettaa osaavan tehdä, kun lajitaidon alkeita. On hyvä lähteä liikkeelle helposta kohti vaikeaa ja näin lähdettävä rakentamaan lajitaitoja vähitellen. Kun lapsi osaa juosta hyvin, voidaan aloittaan harjoittelemaan kuljettamista. Harhauttamista on vaikea harjoitella, jos lapsi ei hallitse kuljettamista. Mitä paremmin perustaidot ja lajitaidot ovat hallussa niin on helpompaa kehittää pelin taktista puolta. Monipuolinen urheilutausta ja liikemallien varasto auttaa jalkapallon lajitaitojen nopeamman oppimisen. Kaiken perustana on, että jalkapallon pelaaminen on hauskaa ja pelaaja voi nauttia siitä.


KAUSISUUNNITELMAT

Alta voit ladata kausisuunnitelmapohjan .xlsx muodossa

harjoittelun^Mkausisuunnitelma pohja ex (1).xls
Toivalan Urheilijat ry

Vallantie 19

70900 Toivala

y-tunnus 0214905-2

tou.toivala@gmail.com