4. HARJOITTELU

Harjoittelu

ToU:ssa harjoittelu on

* suunnitelmallista,

* herkkyyskaudet huomioon ottavaa 

ToU harjoittelun periaatteita ovat

1)     Vähemmän puhetta, enemmän tekemistä.

Varsinkin pienempien lasten kanssa on hyvä, että kerrotaan vähemmän ja aloitetaan tekeminen minkä ohessa on hyvä antaa lisäohjeita.

Ohjeiden on hyvä olla selkeitä ja mahdollisimman yksiselitteisiä. Myöskään älä anna kerralla liikaa ohjeita. Käynnistä harjoitus, katso, anna lisäohje tai sääntö ja laita harjoitus käyntiin.

Tarkkaile-ohjaa, tarvittaessa muuta. Kannusta oikeista suorituksista!

Kun harjoitus on hyvin suunniteltu etukäteen, niin harjoitus on helppo ja nopea aloittaa. Silloin on helpompi myös tehdä muutoksia harjoituksen sisällä. (esim. alueen koko, pelaajien määrä) Kaikki harjoitukset ei aina toimi niin kuin suunnittelit. Se ei haittaa, sillä siitä valmentaja saa hyvää oppia mikä toimii ja mitä asioita on hyvä korjata seuraaviin kertoihin.


2) oppia peleistä

Pidä harjoitteet mahdollisimman pelinomaisia. Harjoituksissa on hyvä pelata paljon, oli kyse sitten pienpeleistä tai teemapeleistä.

Peleissä on hyvä seurata, onko jokin harjoiteltu pelinosa omaksuttu ja ymmärretty. esim. pelin avaaminen.

3) Positiivinen palaute ja kannustaminen                                                       

On erittäin tärkeää antaa palautetta ja etenkin positiivista palautetta. Palaute on muutakin kuin puhetta esim. taputus selkään tai peukutus. On huomattava jokainen pelaaja: onnistumiset ovat erilaisia eri pelaajille. Pelaajaa ei saa koskaan nolata joukkueen edessä: kriittinen palaute annetaan kahden kesken, ja silloinkin ilman leimaamista. Muistetaan kielenkäyttö ja puhetapa, olemme tekemisissä lasten ja nuorten kanssa.

Käytännössä harjoittelua ohjaavat keskeiset tekijät:

-Pyritään etenemään harjoittelussa ikävaiheittain. Tekemään ikäkauteen liittyviä harjoitteita.

-Sopivasti vaikeutuvat harjoitteet, yksilön taitotason mukaan

-Suunnitellaan harjoittelua helpommasta vaikeampaan, tutusta uuteen harjoitteluun.

-Poimitaan oikeita suorituksia.

-Harjoitellaan riittävästi