Joukkue

Järvinen Okko
Korhonen Mikko
Liimatainen Niilo
Niskanen Jesse
Solehmainen Vilho
Tikkanen Kaapo
Vasiljev Leo
Juvonen Martti
Oinonen Ville
Pennanen Reeti
Pennanen Topi
Pirinen Eeli
Räsänen Okko
Stranden Benjamin

Toimihenkilöt