7.5 JALKAPALLOILIJOIDEN KESTÄVYYS

Kestävyyden lajit:

•Aerobinen peruskestävyys

•Vauhtikestävyys

•Maksimikestävyys

•Nopeuskestävyys

KESTÄVYYS


Nopeuskestävyyden lajit

•Anaerobinen peruskestävyys

•Maitohapollinen nopeuskestävyys

•Maksimaalinen nopeuskestävyys

•Submaksimaalinen nopeuskestävyys

•Maitohapoton nopeuskestävyys


KESTÄVYYSHARJOITTELU


1.Suurin osa energiasta tuotettaisiin aerobisesti, jolloin pelaaja pystyy paremmin työskentelemään kovilla tehoilla pidempään

2.Pelaaja palautuu kovasta rasituksesta nopeammin (harjoitus/peli)


AEROBINEN PERUSKESTÄVYYS


•Peruskestävyys tarkoittaa kestävyyssuoritusta, jossa elimistöön kohdistetaan lajikohtaisia kestävyysvaatimuksia, joissa suurin osa energian tuotosta on aerobisia

•Peruskestävyys on intensiteettialue, jonka yläraja on aerobinen kynnys eli se tehokkuus, jolloin anaerobinen aineenvaihdunta käynnistyy

•Peruskestävyys on kivijalka muille jalkapallossa vaadittaville kestävyysominaisuuksille ja perusta kaikelle harjoittelulle minkä päälle kunto-ominaisuudet voidaan rakentaa

•Lapsilla mahdollisimman riittävä ja monipuolinen liikunta antaa hyvän pohjan kestävyyden harjoittamiseen. Kestävyyden kehittäminen on optimaalisinta puberteetin 13-16 ikävuoden aikana


VAUHTIKESTÄVYYS


•Vauhtikestävyys tarkoittaa suoritusta, jossa elimistöön kohdistetaan lajikohtaisia kestävyysvaatimuksia, joissa energian tuoton osuus on lähes yhtä paljon aerobista ja anaerobista

•Vauhtikestävyysharjoittelu tapahtuu sykealueella joka ylittää aerobisen kynnyksen, mutta ei ylitä anaerobista kynnystä

•Vauhtikestävyyden harjoittaminen luo pohjaa maksimi ja nopeuskestävyysharjoittelulle

Laskennallisesti kynnysarvot saadaan seuraavalla tavalla:

•Maksimisyke on 205 –1/2 x ikä, eli esim. 27 -vuotiaan, arvioitu maksimisyke on noin 192.

•Laskennallinen aerobinen ja anaerobinen kynnys saadaan käyttämällä ns. Karvosen kaavaa, eli (maksimisyke –leposyke) x haluttu prosentti + leposyke.


MAKSIMIKESTÄVYYS JA NOPEUSKESTÄVYYS


Maksimikestävyys tarkoittaa suoritusta, jossa elimistöön kohdistetaan lajikohtaisia kestävyysvaatimuksia, joissa energian tuotto on suurimmalta osin anaerobista

•Maksimikestävyys on intensiteettialue joka rajoittuu anaerobisen kynnyksen ja maksimaalisen hapenottokyvyn väliin


•Nopeuskestävyys on elimistön kykyä vastustaa väsymystä maksimaalisessa kuormituksessa, jossa energia saadaan pääosin anaerobisesti

•Nopeuskestävyys on intensiteettialue, joka maksimaalisen hapenottokyvyn yläpuolella eli vahvasti anaerobinen

•Nopeuskestävyyden merkitys jalkapallossa on suuri sillä energiantuotto tapahtuu 70% anaerobisesti ja 30% aerobisesti