Pojat 2006

Harjoitusajat:

Ma 18.30 - 20.00  Tahulan tekonurmi

Ke 18.30 - 20.00   Tanhulan tekonurmi

Su 18.30 - 20.00    Ahmon tekonurmi